Jangan Menjadi Orang yang Suka Abaikan Nasihat!


“Segerakan berhijab, karena itu wajib bagimu, layaknya kewajiban shalat, zakat puasa!”

Ini adalah contoh nasihat dari ribuan nasihat untuk taat pada Allah. Baik dari sisi ajakan untuk mendekatkan diri pada Allah, mengajak pada jalan takwa sepenuhnya padaNya. Namun menjadi tidak baik (bahkan dianggap nasihat resek) dari sisi Si Penerima nasihat jika nasihat itu dianggap terlalu rumit/berat pun terlalu mengusik kenyamanan hidupnya. Maklum, di dunia hanya ada dua kemungkinan saat kita memberikan nasihat/ajakan untuk berbuat baik pada orang lain. Diterima atau ditolak. Sikap pertengahan dari keduanya adalah sebatas pertimbangan untuk menuju ke arah keduanya (diterima atau ditolak).

Agama itu nasihat

Teruntuk orang-orang yang memiliki kejernihan berpikir dan kelembutan hati untuk menerima nasihat dari orang lain, maka Allah janjikan kebaikan baginya, lebih jauh surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sekalipun orang-orang ini jumlahnya teramat sedikit, namun Allah senantiasa memujinya dalam beberapa surat Al-Qur’an.

Allah berfirman: “…Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati” [Al Baqarah : 38]

Orang yang mengikuti petunjuk dalam ayat di atas adalah mereka yang menerima kitab yang diturunkan dan menyambut Rasul yang diutus termasuk dengan risalah yang dibawa. Sementara tidak adanya kekhawatiran yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah kekhawatiran dalam perkara akhirat yang akan mereka hadapi, dan mereka pun tidak perlu bersedih hati dengan berbagai urusan dunia yang tidak mereka peroleh [Tafsir Ibn Katsir].

Dalam  surat lain, Allah berfirman:

“….. Maka jika datang kepadamu petunjuk-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka”. [Thaha: 123]

“…Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Muhammad), memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.[Al-A’raf : 157].

Dan masih banyak lagi ayat-ayat pujian Allah terhadap orang-orang yang mau mengikuti nasihat/petunjukNya.

Bagaimana dengan mereka yang mengabaikan nasihat/petunjuk Allah? Maka Allah pun dengan tegas memperingatkan mereka melalui ayat berikut:

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, “Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang bisa melihat?” Allah berfirman, “Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan” [Thaha: 124-126].

Dalam sebuah hadist pun Rasulullah Saw. bersabda,

Kalimat yang paling Allah benci (adalah ketika) seseorang menasihati temannya, “Bertaqwalah kepada Allah…” Namun dia menjawab, “Urus saja dirimu sendiri!” [HR. Baihaqi dalam Syu’abul Iman, 1/359].

Bukan kita yang rugi saat orang lain tidak menerima nasihat yang kita beri, namun ia sendiri yang menanggung rugi. Bagi yang menyampaikan nasihat, pahalanya tetap, dan bagi orang yang menerima nasihat, pahalanya pun tetap, sementara bagi mereka yang menolak nasihat, Allah pun akan abai terhadapnya di akhirat kelak.

Sungguh, jika hati dan pikiran kita sudah tertutup rapat dari nasihat, maka maksiat tidak akan terasa lagi sebagai sebuah maksiat, dosa pun tak akan tampak sebagai dosa, dan syetan pun bergembira atasnya. Mari beristighfar, jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang begitu keras hatinya untuk menerima nasihat kebaikan, namun menjadi begitu bahagia dengan ajakan terhadap keburukan. Naudubillah min dzalik….

Wallahu ‘alam bi ash shawwab..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s